กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16/04/2562 249 view

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

16/04/2562 175 view

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

16/04/2562 194 view

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

16/04/2562 133 view

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

16/04/2562 106 view

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

16/04/2562 125 view

พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สขช. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

16/04/2562 78 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 68570
  • เดือนนี้ : 387
  • วันนี้ : 31

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ