กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กอปศ. คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

30/04/2562 237 view

พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กห. กระทรวงกลาโหม

30/04/2562 100 view

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กห. กระทรวงกลาโหม

30/04/2562 186 view

พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

30/04/2562 135 view

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กอปศ. คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

30/04/2562 177 view

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

30/04/2562 89 view

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

30/04/2562 71 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 68570
  • เดือนนี้ : 387
  • วันนี้ : 31

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ