กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22/05/2562 211 view

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กพร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

01/05/2562 161 view

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

01/05/2562 133 view

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

01/05/2562 141 view

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

01/05/2562 413 view

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

01/05/2562 144 view

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

01/05/2562 166 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73353
  • เดือนนี้ : 223
  • วันนี้ : 2

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ