กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

22/05/2562 139 view

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สพร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

22/05/2562 164 view

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

22/05/2562 210 view

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ยธ. กระทรวงยุติธรรม

22/05/2562 230 view

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : คค. กระทรวงคมนาคม

22/05/2562 231 view

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22/05/2562 211 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73351
  • เดือนนี้ : 221
  • วันนี้ : 0

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ