กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : รง. กระทรวงแรงงาน

22/05/2562 155 view

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22/05/2562 244 view

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

22/05/2562 992 view

พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

22/05/2562 92 view

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

22/05/2562 124 view

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ยธ. กระทรวงยุติธรรม

22/05/2562 156 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 68570
  • เดือนนี้ : 387
  • วันนี้ : 31

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ