กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

25/05/2562 263 view

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : รง. กระทรวงแรงงาน

22/05/2562 224 view

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22/05/2562 390 view

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

22/05/2562 1.34K view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73351
  • เดือนนี้ : 221
  • วันนี้ : 0

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ