กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

27/05/2562 174 view

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

27/05/2562 457 view

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

27/05/2562 165 view

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สคบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

27/05/2562 174 view

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : พง. กระทรวงพลังงาน

27/05/2562 157 view

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : คค. กระทรวงคมนาคม

25/05/2562 165 view

พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25/05/2562 149 view

พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

25/05/2562 235 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73353
  • เดือนนี้ : 223
  • วันนี้ : 2

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ