กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

30/05/2562 328 view

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

30/05/2562 267 view

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

30/05/2562 277 view

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29/05/2562 233 view

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29/05/2562 413 view

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29/05/2562 236 view

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

29/05/2562 144 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73353
  • เดือนนี้ : 223
  • วันนี้ : 2

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ