กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

27/01/2560 584 view

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : รง. กระทรวงแรงงาน

24/01/2560 1.28K view

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

24/01/2560 527 view

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

24/01/2560 477 view

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

24/01/2560 704 view

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

24/01/2560 235 view

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551
หน่วยงาน : กต. กระทรวงการต่างประเทศ

11/02/2551 28 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 70922
  • เดือนนี้ : 179
  • วันนี้ : 0

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ