กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13/06/2560 370 view

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26/05/2560 588 view

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

17/05/2560 370 view

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สคบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

17/05/2560 1.15K view

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

05/05/2560 374 view

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

01/05/2560 331 view

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

05/04/2560 1.1K view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 70922
  • เดือนนี้ : 179
  • วันนี้ : 0

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ