กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : พณ. กระทรวงพาณิชย์

07/07/2560 885 view

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : พง. กระทรวงพลังงาน

22/06/2560 226 view

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : พง. กระทรวงพลังงาน

22/06/2560 229 view

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

22/06/2560 625 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 70924
  • เดือนนี้ : 181
  • วันนี้ : 2

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ