กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : รง. กระทรวงแรงงาน

31/08/2560 1.17K view

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

31/08/2560 127 view

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

31/07/2560 239 view

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

31/07/2560 230 view

พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สคก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

16/07/2560 161 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 70922
  • เดือนนี้ : 179
  • วันนี้ : 30

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ