กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สศค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

27/12/2560 380 view

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กรธ. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

27/12/2560 193 view

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

27/12/2560 153 view

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

27/12/2560 239 view

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : ครม. คณะรัฐมนตรี

16/12/2560 199 view

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

12/12/2560 306 view

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กสม. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

12/12/2560 309 view

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

31/10/2560 278 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 70922
  • เดือนนี้ : 179
  • วันนี้ : 30

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ