กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

04/06/2562 261 view

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

04/06/2562 203 view

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

30/05/2562 239 view

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

30/05/2562 172 view

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

30/05/2562 254 view

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

30/05/2562 188 view

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สธ. กระทรวงสาธารณสุข

30/05/2562 185 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 68568
  • เดือนนี้ : 385
  • วันนี้ : 29

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ