กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

27/01/3103 931 view

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

31/03/3102 271 view

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

04/06/2562 371 view

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

04/06/2562 284 view

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

30/05/2562 346 view

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

30/05/2562 237 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73351
  • เดือนนี้ : 221
  • วันนี้ : 26

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ