กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงาน : กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13/11/4730 122 view

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

13/05/4190 526 view

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19/04/3106 136 view

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : รง. กระทรวงแรงงาน

10/10/3104 369 view

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : - สำนักงบประมาณ

17/05/3103 306 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 73351
  • เดือนนี้ : 221
  • วันนี้ : 0

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ