กฏหมายทั้งหมด

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฏหมายทั้งหมด

พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจี รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

30/10/5277 70 view

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงาน : กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13/11/4730 86 view

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

13/05/4190 493 view

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

29/01/4151 519 view

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : ดท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19/04/3106 69 view

พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

30/10/3105 51 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 72234
  • เดือนนี้ : 144
  • วันนี้ : 7

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ