กฎหมายเด็ก

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายเด็ก

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

29/01/4151 520 view

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29/05/2562 368 view

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

22/05/2562 343 view

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

22/05/2562 1.25K view

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ

01/05/2562 367 view

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : กอปศ. คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

30/04/2562 329 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 72235
  • เดือนนี้ : 145
  • วันนี้ : 8

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ