กฎหมายที่ควรรู้

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายที่ควรรู้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
หน่วยงาน : มท. กระทรวงมหาดไทย

29/01/4151 379 view

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
หน่วยงาน : กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

16/04/3105 69 view

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : - สำนักงบประมาณ

05/08/3104 155 view

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

27/01/3103 696 view

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558
หน่วยงาน : ยธ. กระทรวงยุติธรรม

27/10/3101 532 view

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
หน่วยงาน : พณ. กระทรวงพาณิชย์

31/03/3085 295 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 68567
  • เดือนนี้ : 384
  • วันนี้ : 28

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ