การขอความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ การขอความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หน่วยงาน : ศย. สำนักงานศาลยุติธรรม

20/03/2562 888 view

กฎหมายว่าด้วยการขอความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หน่วยงาน : สกธ. สำนักงานกิจการยุติธรรม

01/04/2561 2.13K view

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : กรธ. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

13/09/2560 318 view

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : รง. กระทรวงแรงงาน

24/01/2560 1.35K view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 72235
  • เดือนนี้ : 145
  • วันนี้ : 8

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ