กฎหมายที่ได้รับความนิยม

 หน้าแรก / กฎหมายที่ได้รับความนิยม /พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1 ส.ค. 62 กทม. เพิ่มค่าปรับขั้นต่ำ ผู้ที่ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า จากเดิม 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายสามารถจับปรับได้สูงสุดถึง 5,000 บาท และหากไม่ยอมจ่ายค่าปรับก็จะถูกดำเนินคดีด้วยครับ พบเห็นผู้ฝ่าฝืนสามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ 1. Line: รางวัลนำจับ @ebn6703w 2. Facebook: สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 3. ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0: http://203.155.220.179/reward 4. สายด่วนเทศกิจ โทร. 02-465-6644 รายละเอียดการแจ้งเบาะแส 1. ข้อมูลผู้แจ้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล /เลขบัตรประชาชน /ที่อยู่ /เบอร์โทร เป็นต้น 2. รายละเอียดการกระทำผิด เช่น วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ (Share location) และรูปภาพ หรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการติดตามผู้กระทำความผิด (รูปถ่ายรถขณะทำผิด ที่เห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจน) เป็นต้น ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ของเงินค่าปรับ เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว (ติดต่อรับเงินได้ที่สำนักเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 60 วัน) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. คดีจราจรทางบก ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มาตรา 43 “ห้ามมิให้ผู้ใดขับขี่รถ (7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่ รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ” - มาตรา 157 “ฝ่าฝืน มีโทษปรับ 400 – 1,000 บาท” 2. คดีอาญา ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มาตรา 17 “ห้ามมิให้ผู้ใด (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคาร หรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้” - มาตรา 48 “เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับภายใน 15 วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน และถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมหรือยินยอมแต่ไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป และค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับให้แบ่งให้แก่ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง” - มาตรา 56 ฝ่าฝืน มีโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ