กฎหมายที่ได้รับความนิยม

 หน้าแรก / กฎหมายที่ได้รับความนิยม /พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558

กองทุนยุติธรรม Q : กองทุนยุติธรรม คือ ? A : กองทุนช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน Q : ให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง ? A : กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ 4 ด้านหลักๆ ดังนี้ 1) การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกันตัว เป็นต้น 3) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูร่างกายจิตใจ ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายจากการถูกละเมิด เป็นต้น 4) การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น Q : คดีไหนบ้าง ? ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้ A : คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีศาลชํานัญพิเศษ และคดีอื่น ๆรวมถึงการบังคับคดี

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ