ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

 หน้าแรก / ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ /กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

กฎหมายว่าด้วยความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบไปด้วย ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐตามประมวลกฎหมายอาญา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2551 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการฟ้องคดีต่าศาลปกครอง

  • ตอนที่ 38 แม่แตงสะอื้น.mp3
  • ตอนที่ 39 คดีแม่แตง.mp3
  • ตอนที่ 40 คุ้มครองชั่วคราว.mp3
  • ตอนที่ 96 ทุจริตคิดโกงชาติมีโทษถึงประหารชีวิต.mp3
  • ตอนที่ 43 รถผู้ยิ่งใหญ่.mp3

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ