ที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติ

 หน้าแรก / ที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติ /กฎหมายว่าด้วยที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติ

กฎหมายว่าด้วยที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติ

กฎหมายว่าด้วยที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติเป็นการกำหนดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินของเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทและการใช้

  • ตอนที่1-พญาครุฑ.mp3
  • ตอนที่2-ซื้อที่ดิน สปก.mp3
  • ตอนที่38-หมุดเดินได้.mp3

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ