กฎหมายที่ได้รับความนิยม

 หน้าแรก / กฎหมายที่ได้รับความนิยม /กฎหมายว่าด้วยหนี้สิน

กฎหมายว่าด้วยหนี้สิน

กฎหมายว่าด้วยหนี้สินเป็นกรอบกฎหมายที่ 2 ซึ่งว่าด้วยการกู้ยืมเงิน กฎหมายค้ำประกัน การชำระหนี้ ผลของการไม่ชำระหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถามหนี้ และช่องทางการติดต่อขอรับบริการหรือความช่วยเหลือที่เกี่บวข้องในกระบวนการที่ประชาชนควรรู้

 • ตอนที่ 1 เจ้าหนี้ชั้นดี.mp3
 • ตอนที่ 2 ทรัพย์สินค้ำประกันหนี้.mp3
 • ตอนที่ 3 จำนองที่ดินเป็นหลักประกันหนี้.mp3
 • ตอนที่ 4 เจ้าหนี้ยึดโฉนด.mp3
 • ตอนที่ 19 รับหนี้กิ๊ก.mp3
 • ตอนที่ 26 เจ้าหนี้ปากเสีย.mp3
 • ตอนที่ 27 เหลี่ยมเจ้าหนี้.mp3
 • ตอนที่ 31 นายประกัน.mp3
 • ตอนที่ 32 โรงน้ำแข็งสัญชัยธารา.mp3
 • ตอนที่ 33 คนดีผีคุ้ม.mp3
 • ตอนที่ 34 นายประกันและพยาน.mp3
 • ตอนที่ 1 เจ้าหนี้ชั้นดี.mp3
 • ตอนที่129-5เรื่องที่ลูกหนี้ต้องดู.mp3
 • ตอนที่130-5เรื่องที่ลูกหนี้ต้องดู ตอน2.mp3
 • ตอนที่131-5เรื่องที่ลูกหนี้ต้องดู ตอน3.mp3
 • ตอนที่132-5เรื่องที่ลูกหนี้ต้องดู ตอน4.mp3
 • ตอนที่133-5เรื่องที่ลูกหนี้ต้องดู ตอน5.mp3
 • ตอนที่142-อายุความฟ้องคดีกู้ยืมเงิน.mp3
 • ตอนที่144-การรับโอนสิทธิทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย.mp3
 • ตอนที่145-ตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบ ขอคำปรึกษาที่ไหน.mp3
 • ตอนที่146-ตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบ ขอคำปรึกษาที่ไหน ตอน2.mp3
 • ตอนที่147-ตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบ ขอคำปรึกษาที่ไหน ตอน3.mp3
 • ตอนที่148-ปลดล็อกผู้ค้ำประกัน.mp3
 • ตอนที่149-ปลดล็อกผู้ค้ำประกัน ตอน2.mp3
 • ตอนที่150-กฎหมายการทวงถามหนี้.mp3
 • ตอนที่151-กฎหมายการทวงถามหนี้ ตอน2.mp3
 • ตอนที่154-การไถ่คืนทรัพย์ที่ขายฝาก.mp3

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

 • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
 • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
 • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ