เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ใครคือผู้ที่จะได้รับมรกดเป็นอันดับแรก

บิดา มารดา

ผู้สืบสันดาน/ผู้รับพินัยกรรม

ภรรยา


ข้อที่ 2. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 3. โทษทางอาญามีกี่สถาน

5 สถาน

4 สถาน

3 สถาน


ข้อที่ 4. หมายใดบ้างที่ต้องออกโดยศาล

หมายเรียก

หมายถอน

หมายจับ


ข้อที่ 5. ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีบุคคลพิเศษร่วมในการพิจารณาคดีด้วย คือใคร

นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์

ดาราที่เด็กชื่นชอบ

คนข้างบ้าน


ข้อที่ 6. ระหว่าง ขโมยของผู้อื่น กับ ขโมยโดยมีอาวุธ อันไหนโทษหนักกว่ากัน

ขโมยของผู้อื่น

ขโมยโดยมีอาวุธ


ข้อที่ 7. นางสาว ข ถูกเอามีดจี้ บังคับให้เอากระเป๋า และโทรศัพท์มือถือให้ คนร้ายทำความผิดฐานใด

ยักยอกทรัพย์

ลักทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 8. โทษจำคุก 1 ปี เท่ากับโทษจำคุก 12 เดือนหรือไม่

เท่ากัน

ไม่เท่ากัน


ข้อที่ 9. การไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ คืออะไร

เป็นการลดความเบาะแว้งกัน

เป็นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมครับ

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก


ข้อที่ 10. เมื่อโดนละเมิดสิทธิ สามารถขอรับค่าเสียหายได้ที่ไหน

กองทุนยุติธรรม

สถานีตำรวจ

ศาลตุลาการ


ข้อที่ 11. แพะในคดีอาญาควรได้รับการเยียวยาอย่างไร

คำขอโทษจากเจ้าหน้าที่

ได้รับเงินจากกองทุนยุติธรรม

ได้รับค่าทดแทน


ข้อที่ 12. การใช้ถ้อยคำด่าทอผู้อื่นในโลกสังคมออนไลน์จะมีตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

ประทุษร้าย

พรบ.คอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจเครดิต


ข้อที่ 13. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุกี่ปี

18 ปี ภายในวันเลือกตั้ง

19 ปี ภายในวันเลือกตั้ง

20 ปี ภายในวันเลือกตั้ง


ข้อที่ 14. สิ่งใดสามารถช่วยป้องกันอาชญากรรมได้

กล้องวงจรปิด ผู้รักษาความปลอดภัย

สัญญาณเตือนไฟไหม้

กระเป๋าดินสอ


ข้อที่ 15. หากเยาวชนถูกละเมิดให้ติดต่อไปที่ใด

กรมธนารักษ์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ข้อที่ 16. ห้ามคนอายุเท่าไหร่ซื้อและสูบบุหรี่

28 ปี

25 ปี

อายุต่ำกว่า 20 ปี


ข้อที่ 17. เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือจำหน่ายสุรา

00.00 - 12.00 น.

14.00 - 16.00 น. และ 01.00 - 08.00 น.

11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.


ข้อที่ 18. ห้ามผู้ขับรถบรรทุก และรถรับจ้างใส่รองเท้าอะไรระหว่างขับรถ

รองเท้าแตะ

รองเท้าผ้าใบ

รองเท้าส้นสูง


ข้อที่ 19. ที่ดินตาบอดคืออะไร

ที่ดินที่ถูกล้อมจนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะ

ที่ดินที่มืดมากจนทำให้มองอะไรไม่เห็น

ที่ดินสำหรับคนตาบอด