เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ภารยทัพย์ คืออะไร

ทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระจำยอม

ทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์อื่น

ทรัพย์ที่ได้มาจากมรดก


ข้อที่ 2. สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน คืออะไร

สินค้าที่รัฐจัดหาให้ทำการซื้อขาย

พื้นที่สาธารณะสำหรับให้พลเมืองมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

พื้นที่ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ


ข้อที่ 3. เยาวชนที่อายุ 17 ปี จะบรรลุนิติภาวะ หาก

แต่งงาน

มีบุตร

มีเงินเก็บ 1 ล้านบาท


ข้อที่ 4. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 5. แต่งงานได้เมื่ออายุเท่าไร

15 ปี

16 ปี

17 ปี


ข้อที่ 6. ในคดีที่เกี่ยวกับเพศ พนังงานสอบสวนจะต้องเป็นเพศอะไร

เพศชาย

เพศที่สาม

เพศหญิง


ข้อที่ 7. โทษปลอมวุฒิการศึกษา คือ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 8. เมื่อโดนละเมิดสิทธิ สามารถขอรับค่าเสียหายได้ที่ไหน

กองทุนยุติธรรม

สถานีตำรวจ

ศาลตุลาการ


ข้อที่ 9. สิ่งใดสามารถช่วยป้องกันอาชญากรรมได้

กล้องวงจรปิด ผู้รักษาความปลอดภัย

สัญญาณเตือนไฟไหม้

กระเป๋าดินสอ


ข้อที่ 10. ห้ามคนอายุเท่าไหร่ซื้อและสูบบุหรี่

28 ปี

25 ปี

อายุต่ำกว่า 20 ปี


ข้อที่ 11. หากแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ร้องเรียนได้ที่

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

กองบังคับการตำรวจจราจร

สำนักการจราจรและขนส่ง


ข้อที่ 12. ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาติดต่อขอรับการสนับสนุน

กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนยุติธรรม


ข้อที่ 13. บิดาแห่งกฎหมายไทย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

จอมพล ป พิบูลสงคราม

อ.ปรีดี พนมยงค์


ข้อที่ 14. จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้ที่

จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย

จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ

จ่ายที่ที่ทำการไปรษณีย์


ข้อที่ 15. ห้ามดื่มสุราที่ใด

โรงรับจำนำ

บริเวณหน้าบ้าน

ปั้มน้ำมัน


ข้อที่ 16. ห้ามทำการประมงในช่วงใด

ช่วงฤดูร้อนจัด

ช่วงที่เกิดพายุ

ช่วงฤดูวางไข่สัตว์น้ำ


ข้อที่ 17. สิ่งของใดห้ามส่งไปรษณีย์

อาหาร ยาสระผม น้ำหอม

ของมีคม วัตถุไวไฟ ยาเสพติด

พระเครื่อง ดอกไม้ ธูปเทียน


ข้อที่ 18. หากพบเห็นกลุ่มแว้นจักรยานยนต์แจ้งได้ที่ใด

สายด่วนจราจร หรือเฟซบุ๊กกองปราบปราม

มูลนิธิร่วมกตัญญู

ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


ข้อที่ 19. เด็กอายุเท่าไหร่ห้ามทำงาน

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 16 ปี

ต่ำกว่า 17 ปี


ข้อที่ 20. ที่ดินตาบอดคืออะไร

ที่ดินที่ถูกล้อมจนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะ

ที่ดินที่มืดมากจนทำให้มองอะไรไม่เห็น

ที่ดินสำหรับคนตาบอด