เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. สัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ

เมื่อมีการพูดคุยตกลงกู้ยืมกันเสร็จสิ้น

เมื่อเจ้าหนี้ทำการถอนเงินออกจากธนาคาร

เมื่อมีการส่งมอบเงินให้กับลูกหนี้ และต้องทำเป็นลายลักอักษร


ข้อที่ 2. เยาวชนที่อายุ 17 ปี จะบรรลุนิติภาวะ หาก

แต่งงาน

มีบุตร

มีเงินเก็บ 1 ล้านบาท


ข้อที่ 3. หลักประกันการจดทะเบียน/นิติบุคคล ให้อะไรได้บ้าง

เงินสด หรือ ธนบัตร ตามที่กระทรวงกำหนด

ทองคำแท่ง

ของมีค่า


ข้อที่ 4. กองมรดกนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

100,000 บาท

80,000 บาท

60,000 บาท


ข้อที่ 5. พินัยกรรมมีกี่ประเภท

5 ประเภท

4 ประเภท

3 ประเภท


ข้อที่ 6. ใครจดทะเบียนสมรสไม่ได้

คนวิกลจริต

คนติดสุรา

คนที่มีหนี้สิน


ข้อที่ 7. พยานวัตถุคืออะไร

สิ่งของที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

พยานที่ได้จากการทำแผน

พยานที่อยู่ในเหตุการณ์


ข้อที่ 8. หากพบเห็นคนถูกทำร้ายแต่ไม่ช่วย ผิดไหม

ไม่ผิด

ผิดครับ


ข้อที่ 9. ประมวลกฎหมายอาญา มีกี่มาตรา

422 มาตรา

398 มาตรา

298 มาตรา


ข้อที่ 10. เด็กอายุเท่าไรที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ เมื่อทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษ

18 ปี

15 ปี

9 ปี


ข้อที่ 11. นางสาว ข ถูกเอามีดจี้ บังคับให้เอากระเป๋า และโทรศัพท์มือถือให้ คนร้ายทำความผิดฐานใด

ยักยอกทรัพย์

ลักทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 12. โทษจำคุก 1 ปี เท่ากับโทษจำคุก 12 เดือนหรือไม่

เท่ากัน

ไม่เท่ากัน


ข้อที่ 13. การไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ คืออะไร

เป็นการลดความเบาะแว้งกัน

เป็นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมครับ

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก


ข้อที่ 14. หากป้ายทะเบียนรถชำรุดให้ทำการขอใหม่ได้ที่ไหน

กรมการขนส่งทางบก

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร


ข้อที่ 15. ร้านค้าออนไลน์ หากไม่แสดงราคาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่

ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 30,000 บาท


ข้อที่ 16. หากโดนทวงหนี้ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมศุลกากร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 17. เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือจำหน่ายสุรา

00.00 - 12.00 น.

14.00 - 16.00 น. และ 01.00 - 08.00 น.

11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.


ข้อที่ 18. ห้ามดื่มสุราที่ใด

โรงรับจำนำ

บริเวณหน้าบ้าน

ปั้มน้ำมัน


ข้อที่ 19. ข้อห้ามในการเยี่ยมผู้ต้องขัง

ใส่เสื้อผ้าเก่า

เป็นคนสูงอายุ

มีอาการมึนเมา