เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. สามยทรัพย์ คืออะไร

ทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระจำยอม

ทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์อื่น

ทรัพย์ที่ได้มาจากมรดก


ข้อที่ 2. หนี้ที่ยัไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คืออะไร

หนี้ในอนาคต

หนี้ในมโนคติ

หนี้จากอดีตส่งผลถึงอนาคต


ข้อที่ 3. แต่งงานได้เมื่ออายุเท่าไร

15 ปี

16 ปี

17 ปี


ข้อที่ 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ก็ต่อเมื่อใด

หมั่นไส้ผู้ต้องสงสัย

มีหมายจับ หรือ มีเหตุซึ่งหน้า

มีคนร้องเรียนแม้ไม่มีหลักฐาน


ข้อที่ 5. ในคดีที่เกี่ยวกับเพศ พนังงานสอบสวนจะต้องเป็นเพศอะไร

เพศชาย

เพศที่สาม

เพศหญิง


ข้อที่ 6. พยานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะไร

น้ำลาย

ปืน

เส้นผม


ข้อที่ 7. ประมวลกฎหมายอาญา มีกี่มาตรา

422 มาตรา

398 มาตรา

298 มาตรา


ข้อที่ 8. โทษอาญาสูงสุดคือ

ขัง

จำคุกตลอดชีวิต

ประหารชีวิต


ข้อที่ 9. นายจอนขู่ว่าจะเผาบ้านนางแดง หากไม่นำเงินมามอบให้ นายจอนทำความผิดฐานใด

ปล้นทรัพย์

กรรโชกทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 10. โทษปลอมวุฒิการศึกษา คือ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 11. พื้นที่รกร้างว่างเปล่า หากถูกทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้น

พื้นที่สาธารณะประโยชน์

แหล่งมั่วสุมของกลุ่มแก๊ง

ห้างสรรพสินค้า


ข้อที่ 12. การต่อแถวรอคิวซื้ออาหาร คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 13. เมื่อโดนละเมิดสิทธิ สามารถขอรับค่าเสียหายได้ที่ไหน

กองทุนยุติธรรม

สถานีตำรวจ

ศาลตุลาการ


ข้อที่ 14. อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) คือข้อใด

สร้อยคอ

สายรัดข้อมือ

แหวน


ข้อที่ 15. การใช้ถ้อยคำด่าทอผู้อื่นในโลกสังคมออนไลน์จะมีตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

ประทุษร้าย

พรบ.คอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจเครดิต


ข้อที่ 16. ร้านค้าออนไลน์ หากไม่แสดงราคาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่

ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 30,000 บาท


ข้อที่ 17. การลงโทษนักเรียน นักศึกษาควรเป็นอย่างไร

นำตัวส่งไปบ้านเมตตา

ปรับเงินลงโทษ

ให้กระทำเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน


ข้อที่ 18. เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือจำหน่ายสุรา

00.00 - 12.00 น.

14.00 - 16.00 น. และ 01.00 - 08.00 น.

11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.


ข้อที่ 19. วันรพีตรงกับวันใด

7 กรกฎาคมของทุกปี

7 สิงหาคมของทุกปี

7 กันยายนของทุกปี


ข้อที่ 20. โทษของการนำหมาแมวไปปล่อยวัด คือ

ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท