เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. การกู้ยืมเงินต้องเป็นจำนวนเงินเท่าไร จึงควรทำหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

จะกู้เงินเท่าไรก็ต้องทำสัญญา

ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป


ข้อที่ 2. ใครคือผู้ที่จะได้รับมรกดเป็นอันดับแรก

บิดา มารดา

ผู้สืบสันดาน/ผู้รับพินัยกรรม

ภรรยา


ข้อที่ 3. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 4. บุคคลจะบรรบุนิติภาวะเมื่ออายุ

20 ปี บริบูรณ์ หรือ 17 ปี เมื่อแต่งงาน

19 ปี บริบูรณ์

18 ปี บริบูรณ์


ข้อที่ 5. แต่งงานได้เมื่ออายุเท่าไร

15 ปี

16 ปี

17 ปี


ข้อที่ 6. โทษทางอาญามีกี่สถาน

5 สถาน

4 สถาน

3 สถาน


ข้อที่ 7. ระหว่าง ขโมยของผู้อื่น กับ ขโมยโดยมีอาวุธ อันไหนโทษหนักกว่ากัน

ขโมยของผู้อื่น

ขโมยโดยมีอาวุธ


ข้อที่ 8. นางสาว ข ถูกเอามีดจี้ บังคับให้เอากระเป๋า และโทรศัพท์มือถือให้ คนร้ายทำความผิดฐานใด

ยักยอกทรัพย์

ลักทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 9. โทษการใช้ใบขับขี่ปลอม คือ

โทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท

โทษจำคุก 4 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท

โทษจำคุก 3 เดือน - 4 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท


ข้อที่ 10. พื้นที่รกร้างว่างเปล่า หากถูกทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้น

พื้นที่สาธารณะประโยชน์

แหล่งมั่วสุมของกลุ่มแก๊ง

ห้างสรรพสินค้า


ข้อที่ 11. หลักสำคัญของสิทธิมนุษยชน คืออะไร

การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกคนควรได้รับการศึกษาเท่ากัน

ทุกคนควรมีความสุข


ข้อที่ 12. อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) คือข้อใด

สร้อยคอ

สายรัดข้อมือ

แหวน


ข้อที่ 13. ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่ากี่ปีเข้าไปในสถานบันเทิง

ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์

ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 14. หากป้ายทะเบียนรถชำรุดให้ทำการขอใหม่ได้ที่ไหน

กรมการขนส่งทางบก

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร


ข้อที่ 15. ห้ามคนอายุเท่าไหร่ซื้อและสูบบุหรี่

28 ปี

25 ปี

อายุต่ำกว่า 20 ปี


ข้อที่ 16. สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงกี่โมง

17.00 - 00.00 น.

19.00 - 02.00 น.

18.00 - 01.00 น.


ข้อที่ 17. ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาติดต่อขอรับการสนับสนุน

กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนยุติธรรม


ข้อที่ 18. จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้ที่

จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย

จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ

จ่ายที่ที่ทำการไปรษณีย์


ข้อที่ 19. ห้ามทำการประมงในช่วงใด

ช่วงฤดูร้อนจัด

ช่วงที่เกิดพายุ

ช่วงฤดูวางไข่สัตว์น้ำ


ข้อที่ 20. หากพบเห็นกลุ่มแว้นจักรยานยนต์แจ้งได้ที่ใด

สายด่วนจราจร หรือเฟซบุ๊กกองปราบปราม

มูลนิธิร่วมกตัญญู

ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน