เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุห่างกับบุตรบุญธรรมกี่ปี

15 ปี

25 ปี

35 ปี


ข้อที่ 2. ทะเบียนบริษัท/นิติบุคคล ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนกี่ปีจึงจะทำการเปิดบริษัทได้

7 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง

6 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง

5 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง


ข้อที่ 3. หลักประกันการจดทะเบียน/นิติบุคคล ให้อะไรได้บ้าง

เงินสด หรือ ธนบัตร ตามที่กระทรวงกำหนด

ทองคำแท่ง

ของมีค่า


ข้อที่ 4. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 5. ข้อใด เป็นสัญญากู้ยืมเงิน

คลิปเสียง

แชทสนทนาขอยืมเงิน

บทสนทนาด้วยปาก


ข้อที่ 6. ในการฟ้องร้องคดีความหากผู้ฟ้องร้องไม่มีทนายความจะต้องทำอย่างไร

ขอยืนญาติพี่น้องเพื่อจ้างทนายความ

รัฐจะเป็นผู้จัดหาให้

หมดสิทธิในการฟ้องร้องคดี


ข้อที่ 7. พยานหลักฐานที่เป็นเอกสารคืออะไร

โฉนดที่ดิน

เส้นผม

ลายนิ้วมือ


ข้อที่ 8. โทษอาญาสูงสุดคือ

ขัง

จำคุกตลอดชีวิต

ประหารชีวิต


ข้อที่ 9. เข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาตมีความผิดฐาน

ฐานบุกรุก

ฐานยักยอกเข้าพื้นที่

ฐานฉ้อโกง


ข้อที่ 10. พื้นที่รกร้างว่างเปล่า หากถูกทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้น

พื้นที่สาธารณะประโยชน์

แหล่งมั่วสุมของกลุ่มแก๊ง

ห้างสรรพสินค้า


ข้อที่ 11. หากกิจกรรมของรัฐเป็นการกระทบต่อการดำเนินชีวิตควรทำอย่างไร

ประท้วงอดอาหาร

อดทน

รวมตัวคัดค้าน


ข้อที่ 12. การใช้ถ้อยคำด่าทอผู้อื่นในโลกสังคมออนไลน์จะมีตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

ประทุษร้าย

พรบ.คอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจเครดิต


ข้อที่ 13. ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่ากี่ปีเข้าไปในสถานบันเทิง

ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์

ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 14. ผู้ที่จะทำการสอบใบขับขี่รถยนต์ได้จะต้องมีอายุเท่าไหร่

18 ปีบริบูรณ์

19 ปีบริบูรณ์

20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 15. หากป้ายทะเบียนรถชำรุดให้ทำการขอใหม่ได้ที่ไหน

กรมการขนส่งทางบก

กรมสรรพสามิต

กรมศุลกากร


ข้อที่ 16. หากเยาวชนถูกละเมิดให้ติดต่อไปที่ใด

กรมธนารักษ์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ข้อที่ 17. สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงกี่โมง

17.00 - 00.00 น.

19.00 - 02.00 น.

18.00 - 01.00 น.


ข้อที่ 18. วันรพีตรงกับวันใด

7 กรกฎาคมของทุกปี

7 สิงหาคมของทุกปี

7 กันยายนของทุกปี


ข้อที่ 19. ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันชื่ออะไร

พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายวิษณุ เครืองาม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์


ข้อที่ 20. ข้อห้ามในการเยี่ยมผู้ต้องขัง

ใส่เสื้อผ้าเก่า

เป็นคนสูงอายุ

มีอาการมึนเมา