เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ภารยทัพย์ คืออะไร

ทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระจำยอม

ทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์อื่น

ทรัพย์ที่ได้มาจากมรดก


ข้อที่ 2. หนี้ที่ยัไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คืออะไร

หนี้ในอนาคต

หนี้ในมโนคติ

หนี้จากอดีตส่งผลถึงอนาคต


ข้อที่ 3. สัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ

เมื่อมีการพูดคุยตกลงกู้ยืมกันเสร็จสิ้น

เมื่อเจ้าหนี้ทำการถอนเงินออกจากธนาคาร

เมื่อมีการส่งมอบเงินให้กับลูกหนี้ และต้องทำเป็นลายลักอักษร


ข้อที่ 4. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 5. ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีบุคคลพิเศษร่วมในการพิจารณาคดีด้วย คือใคร

นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์

ดาราที่เด็กชื่นชอบ

คนข้างบ้าน


ข้อที่ 6. ประจักษ์พยานคืออะไร

พยานที่ได้ยินเหตุการณ์จากคนๆหนึ่ง

พยานที่เป็นเอกสารสำคัญ

พยานที่เห็นเหตุการณ์


ข้อที่ 7. เด็กอายุเท่าไรที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ เมื่อทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษ

18 ปี

15 ปี

9 ปี


ข้อที่ 8. โทษจำคุก 1 ปี เท่ากับโทษจำคุก 12 เดือนหรือไม่

เท่ากัน

ไม่เท่ากัน


ข้อที่ 9. การทำร้ายร่างกายข้อใดเป็นอาการสาหัส

หัวแตก

แขนหัก

ลิ้นขาด


ข้อที่ 10. อายุความของการทะเลาะวิวาท คือกี่ปี

2 ปี

1 ปี

6 เดือน


ข้อที่ 11. การไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ คืออะไร

เป็นการลดความเบาะแว้งกัน

เป็นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมครับ

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก


ข้อที่ 12. เมื่อโดนละเมิดสิทธิ สามารถขอรับค่าเสียหายได้ที่ไหน

กองทุนยุติธรรม

สถานีตำรวจ

ศาลตุลาการ


ข้อที่ 13. การลงโทษนักเรียน นักศึกษาควรเป็นอย่างไร

นำตัวส่งไปบ้านเมตตา

ปรับเงินลงโทษ

ให้กระทำเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน


ข้อที่ 14. ห้ามคนอายุเท่าไหร่ซื้อและสูบบุหรี่

28 ปี

25 ปี

อายุต่ำกว่า 20 ปี


ข้อที่ 15. โทษของการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟ คือ

ปรับไม่เกิน 500 บาท

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท


ข้อที่ 16. หากผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์จะเป็นอย่างไร

ตำรวจจะสันนิษฐานว่า เมาแล้วขับ

ตำรวจจะปล่อยตัวไป

ตำรวจจะค้นตัว


ข้อที่ 17. เด็กอายุเท่าไหร่ห้ามทำงาน

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 16 ปี

ต่ำกว่า 17 ปี


ข้อที่ 18. ข้อเสียของการกู้ยืมหนี้นอกระบบคือ

โดนเรียกประโยชน์อื่นนอกจากดอกเบี้ย

มีการจัดการที่ล่าช้า

ได้เงินกู้น้อย


ข้อที่ 19. ที่ดินตาบอดคืออะไร

ที่ดินที่ถูกล้อมจนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะ

ที่ดินที่มืดมากจนทำให้มองอะไรไม่เห็น

ที่ดินสำหรับคนตาบอด