เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 2. แต่งงานได้เมื่ออายุเท่าไร

15 ปี

16 ปี

17 ปี


ข้อที่ 3. โทษทางอาญามีกี่สถาน

5 สถาน

4 สถาน

3 สถาน


ข้อที่ 4. ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีบุคคลพิเศษร่วมในการพิจารณาคดีด้วย คือใคร

นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์

ดาราที่เด็กชื่นชอบ

คนข้างบ้าน


ข้อที่ 5. พยานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะไร

น้ำลาย

ปืน

เส้นผม


ข้อที่ 6. ระหว่าง ขโมยของผู้อื่น กับ ขโมยโดยมีอาวุธ อันไหนโทษหนักกว่ากัน

ขโมยของผู้อื่น

ขโมยโดยมีอาวุธ


ข้อที่ 7. ฐานความผิดใดยอมความไม่ได้

การเล่นแชร์

เข้าไปซ่อนตัวในอาคารคนอื่น

หลอกลวงคนให้ไปทำงาน


ข้อที่ 8. การชดใช้ค่าเสียหายแบบสร้างสรรค์ คือแบบใด

ชดใช้ด้วยเงิน

งานบริการสังคม

เป็นคนดูแลส่วนตัว


ข้อที่ 9. หากประชาชนเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ จะมีสิทธิใดที่ปกป้องอยู่

สิทธิพลเมือง

สิทธิมนุษยชน

สิทธิทางธรรมชาติ


ข้อที่ 10. หากพบเห็นการค้ามนุษย์ให้ติดต่อไปที่ใด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

กองทุนยุติธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 11. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ต้นไม้ที่ระเกะระกะ

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า

การทิ้งสิ่งสกปรกลงในแหล่งน้ำเข้าสู่ชุมชน


ข้อที่ 12. ผู้ที่จะทำการสอบใบขับขี่รถยนต์ได้จะต้องมีอายุเท่าไหร่

18 ปีบริบูรณ์

19 ปีบริบูรณ์

20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 13. โทษของการเมาแล้วขับคืออะไร

จำคุก1 เดือน ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุก 6 เดือน ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุก 1 ปี ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 14. ป้ายทะเบียนรถซีดจาง หรือชำรุดจนมองไม่เห็นตัวเลข โดนปรับเท่าไหร่

4,000 บาท

3,000 บาท

2,000 บาท


ข้อที่ 15. ร้านค้าออนไลน์ หากไม่แสดงราคาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่

ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 30,000 บาท


ข้อที่ 16. การลงโทษนักเรียน นักศึกษาควรเป็นอย่างไร

นำตัวส่งไปบ้านเมตตา

ปรับเงินลงโทษ

ให้กระทำเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน


ข้อที่ 17. ใครเป็นผู้จัดเก็บภาษีเงินได้

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี


ข้อที่ 18. ประเทศที่ยึดถือระบบ Common Law คือประเทศไหน

ไทย

อเมริกา

อังกฤษ


ข้อที่ 19. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามทำงานอะไร

พนักงานร้านอาหาร

สถานที่เล่นการพนัน

พนักงานโรงหนัง


ข้อที่ 20. โทษสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ คือ

ปรับไม่เกิน 1,500 บาท

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ว่ากล่าวตักเตือน