เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. อสังหาริมทรัพย์ใด ถือเป็นทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

หิน

ตึก

ร้ว


ข้อที่ 2. ใครจดทะเบียนสมรสไม่ได้

คนวิกลจริต

คนติดสุรา

คนที่มีหนี้สิน


ข้อที่ 3. หมายใดบ้างที่ต้องออกโดยศาล

หมายเรียก

หมายถอน

หมายจับ


ข้อที่ 4. ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีบุคคลพิเศษร่วมในการพิจารณาคดีด้วย คือใคร

นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์

ดาราที่เด็กชื่นชอบ

คนข้างบ้าน


ข้อที่ 5. พยานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะไร

น้ำลาย

ปืน

เส้นผม


ข้อที่ 6. หากประชาชนเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ จะมีสิทธิใดที่ปกป้องอยู่

สิทธิพลเมือง

สิทธิมนุษยชน

สิทธิทางธรรมชาติ


ข้อที่ 7. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ต้นไม้ที่ระเกะระกะ

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า

การทิ้งสิ่งสกปรกลงในแหล่งน้ำเข้าสู่ชุมชน


ข้อที่ 8. ผู้ที่จะทำการสอบใบขับขี่รถยนต์ได้จะต้องมีอายุเท่าไหร่

18 ปีบริบูรณ์

19 ปีบริบูรณ์

20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 9. เราสามารถพกพาอาวุธปืนไปยังสถานที่ต่างๆได้ไหม

ได้ พกได้ตามสะดวก

ได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน

ไม่ได้ เพราะไม่มีสิทธิ


ข้อที่ 10. หากโดนทวงหนี้ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมศุลกากร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 11. ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาฟรีอย่างน้อยกี่ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี


ข้อที่ 12. หากแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์สามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

กองบังคับการตำรวจจราจร

สำนักการจราจรและขนส่ง


ข้อที่ 13. ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันชื่ออะไร

พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายวิษณุ เครืองาม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์


ข้อที่ 14. จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้ที่

จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย

จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ

จ่ายที่ที่ทำการไปรษณีย์


ข้อที่ 15. ประเทศที่ยึดถือระบบ Common Law คือประเทศไหน

ไทย

อเมริกา

อังกฤษ


ข้อที่ 16. ห้ามดื่มสุราที่ใด

โรงรับจำนำ

บริเวณหน้าบ้าน

ปั้มน้ำมัน


ข้อที่ 17. โทษดื่มสุราในที่ห้ามดื่ม คือ

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท


ข้อที่ 18. โทษของการปล่อยสุนัขไปกัดผู้อื่น คือ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 2 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 19. ห้ามทำการประมงในช่วงใด

ช่วงฤดูร้อนจัด

ช่วงที่เกิดพายุ

ช่วงฤดูวางไข่สัตว์น้ำ