เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. หนี้ที่ยัไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คืออะไร

หนี้ในอนาคต

หนี้ในมโนคติ

หนี้จากอดีตส่งผลถึงอนาคต


ข้อที่ 2. ในการเก็บดอกเบี้ยกู้ยืมเงินไม่ควรเกินเท่าไร

ร้อยละ 20 ต่อปี

ร้อยละ 15 ต่อปี

ร้อยละ 10 ต่อปี


ข้อที่ 3. นายดำติดยาบ้า อาจถูกร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถประเภทใด 

คนเสมือนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริต


ข้อที่ 4. ใครจดทะเบียนสมรสไม่ได้

คนวิกลจริต

คนติดสุรา

คนที่มีหนี้สิน


ข้อที่ 5. ในคดีที่เกี่ยวกับเพศ พนังงานสอบสวนจะต้องเป็นเพศอะไร

เพศชาย

เพศที่สาม

เพศหญิง


ข้อที่ 6. ประจักษ์พยานคืออะไร

พยานที่ได้ยินเหตุการณ์จากคนๆหนึ่ง

พยานที่เป็นเอกสารสำคัญ

พยานที่เห็นเหตุการณ์


ข้อที่ 7. พยานวัตถุจากสิ่งมีชีวิต คืออะไร

มีด

รอยล้อรถ

เส้นผม


ข้อที่ 8. พยานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะไร

น้ำลาย

ปืน

เส้นผม


ข้อที่ 9. โทษของการโพสต์รูปวาบหวิว คือ

จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 10. การไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ คืออะไร

เป็นการลดความเบาะแว้งกัน

เป็นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมครับ

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก


ข้อที่ 11. หากโดนทวงหนี้ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมศุลกากร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 12. หากเยาวชนถูกละเมิดให้ติดต่อไปที่ใด

กรมธนารักษ์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


ข้อที่ 13. หากแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์สามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

กองบังคับการตำรวจจราจร

สำนักการจราจรและขนส่ง


ข้อที่ 14. สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงกี่โมง

17.00 - 00.00 น.

19.00 - 02.00 น.

18.00 - 01.00 น.


ข้อที่ 15. จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้ที่

จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย

จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ

จ่ายที่ที่ทำการไปรษณีย์


ข้อที่ 16. กฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ คือ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ


ข้อที่ 17. หากผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์จะเป็นอย่างไร

ตำรวจจะสันนิษฐานว่า เมาแล้วขับ

ตำรวจจะปล่อยตัวไป

ตำรวจจะค้นตัว


ข้อที่ 18. ข้อห้ามในการเยี่ยมผู้ต้องขัง

ใส่เสื้อผ้าเก่า

เป็นคนสูงอายุ

มีอาการมึนเมา


ข้อที่ 19. เด็กอายุเท่าไหร่ห้ามทำงาน

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 16 ปี

ต่ำกว่า 17 ปี