เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ข้อห้ามในการทวงถามหนี้ คืออะไร

ใช้ถ้อยคำรุนแรง คุกคาม หรือขู่เข็ญประทุษร้าย

ทวงถามตามระยะเวลากำหนด

ทวงถามด้วยความสุภาพ


ข้อที่ 2. นายดำติดยาบ้า อาจถูกร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถประเภทใด 

คนเสมือนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริต


ข้อที่ 3. โทษทางอาญามีกี่สถาน

5 สถาน

4 สถาน

3 สถาน


ข้อที่ 4. นายจอนขู่ว่าจะเผาบ้านนางแดง หากไม่นำเงินมามอบให้ นายจอนทำความผิดฐานใด

ปล้นทรัพย์

กรรโชกทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 5. นางสาว ข ถูกเอามีดจี้ บังคับให้เอากระเป๋า และโทรศัพท์มือถือให้ คนร้ายทำความผิดฐานใด

ยักยอกทรัพย์

ลักทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 6. โทษการใช้ใบขับขี่ปลอม คือ

โทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท

โทษจำคุก 4 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท

โทษจำคุก 3 เดือน - 4 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท


ข้อที่ 7. ฐานความผิดใดยอมความไม่ได้

การเล่นแชร์

เข้าไปซ่อนตัวในอาคารคนอื่น

หลอกลวงคนให้ไปทำงาน


ข้อที่ 8. หลักสำคัญของสิทธิมนุษยชน คืออะไร

การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกคนควรได้รับการศึกษาเท่ากัน

ทุกคนควรมีความสุข


ข้อที่ 9. หากประชาชนเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ จะมีสิทธิใดที่ปกป้องอยู่

สิทธิพลเมือง

สิทธิมนุษยชน

สิทธิทางธรรมชาติ


ข้อที่ 10. ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ฐานะของการเป็นสมาชิกของคนในสังคม คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 11. แพะในคดีอาญาควรได้รับการเยียวยาอย่างไร

คำขอโทษจากเจ้าหน้าที่

ได้รับเงินจากกองทุนยุติธรรม

ได้รับค่าทดแทน


ข้อที่ 12. ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ประชาชนมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วม หรือรุมทำร้ายผู้ต้องหาหรือไม่

มีสิทธิ ต้องสั่งสอน

ไม่มีสิทธิ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มีสิทธิ แต่ไม่ควรทำ


ข้อที่ 13. การใช้ถ้อยคำด่าทอผู้อื่นในโลกสังคมออนไลน์จะมีตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

ประทุษร้าย

พรบ.คอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจเครดิต


ข้อที่ 14. หากพบเห็นการค้ามนุษย์ให้ติดต่อไปที่ใด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

กองทุนยุติธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 15. ป้ายทะเบียนรถซีดจาง หรือชำรุดจนมองไม่เห็นตัวเลข โดนปรับเท่าไหร่

4,000 บาท

3,000 บาท

2,000 บาท


ข้อที่ 16. ใครเป็นผู้จัดเก็บภาษีเงินได้

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี


ข้อที่ 17. วันรพีตรงกับวันใด

7 กรกฎาคมของทุกปี

7 สิงหาคมของทุกปี

7 กันยายนของทุกปี


ข้อที่ 18. จ่ายค่าปรับออนไลน์ได้ที่

จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย

จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ

จ่ายที่ที่ทำการไปรษณีย์


ข้อที่ 19. โทษดื่มสุราในที่ห้ามดื่ม คือ

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท


ข้อที่ 20. ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเวลาใดในเขตกรุงเทพมหานคร

06.00 น. - 09.00 น. และ 16.00 - 20.00 น.

05.00 น. - 08.00 น. และ 16.00 - 20.00 น.

07.00 น. - 09.00 น. และ 16.00 - 21.00 น.