เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุห่างกับบุตรบุญธรรมกี่ปี

15 ปี

25 ปี

35 ปี


ข้อที่ 2. ในการเก็บดอกเบี้ยกู้ยืมเงินไม่ควรเกินเท่าไร

ร้อยละ 20 ต่อปี

ร้อยละ 15 ต่อปี

ร้อยละ 10 ต่อปี


ข้อที่ 3. นายดำติดยาบ้า อาจถูกร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถประเภทใด 

คนเสมือนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริต


ข้อที่ 4. ในคดีที่เกี่ยวกับเพศ พนังงานสอบสวนจะต้องเป็นเพศอะไร

เพศชาย

เพศที่สาม

เพศหญิง


ข้อที่ 5. ประจักษ์พยานคืออะไร

พยานที่ได้ยินเหตุการณ์จากคนๆหนึ่ง

พยานที่เป็นเอกสารสำคัญ

พยานที่เห็นเหตุการณ์


ข้อที่ 6. เด็กอายุเท่าไรที่กฎหมายยกเว้นโทษให้ เมื่อทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษ

18 ปี

15 ปี

9 ปี


ข้อที่ 7. โทษการใช้ใบขับขี่ปลอม คือ

โทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท

โทษจำคุก 4 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท

โทษจำคุก 3 เดือน - 4 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท


ข้อที่ 8. ภาวะของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้อื่น คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 9. การต่อแถวรอคิวซื้ออาหาร คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 10. หากกิจกรรมของรัฐเป็นการกระทบต่อการดำเนินชีวิตควรทำอย่างไร

ประท้วงอดอาหาร

อดทน

รวมตัวคัดค้าน


ข้อที่ 11. หากพบเห็นการค้ามนุษย์ให้ติดต่อไปที่ใด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

กองทุนยุติธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 12. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ต้นไม้ที่ระเกะระกะ

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า

การทิ้งสิ่งสกปรกลงในแหล่งน้ำเข้าสู่ชุมชน


ข้อที่ 13. โทษของการเมาแล้วขับคืออะไร

จำคุก1 เดือน ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุก 6 เดือน ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุก 1 ปี ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 14. ร้านค้าออนไลน์ หากไม่แสดงราคาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่

ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 30,000 บาท


ข้อที่ 15. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุกี่ปี

18 ปี ภายในวันเลือกตั้ง

19 ปี ภายในวันเลือกตั้ง

20 ปี ภายในวันเลือกตั้ง


ข้อที่ 16. สิ่งใดสามารถช่วยป้องกันอาชญากรรมได้

กล้องวงจรปิด ผู้รักษาความปลอดภัย

สัญญาณเตือนไฟไหม้

กระเป๋าดินสอ


ข้อที่ 17. ไม่มีเงินจ้างทนายในการต่อสู้คดี ใครช่วยได้

มูลนิธิร่วมกตัญญู

กองทุนยุติธรรม

กรมสิทธิและเสรีภาพ


ข้อที่ 18. ห้ามทำการประมงในช่วงใด

ช่วงฤดูร้อนจัด

ช่วงที่เกิดพายุ

ช่วงฤดูวางไข่สัตว์น้ำ


ข้อที่ 19. หากผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์จะเป็นอย่างไร

ตำรวจจะสันนิษฐานว่า เมาแล้วขับ

ตำรวจจะปล่อยตัวไป

ตำรวจจะค้นตัว