เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ใครคือผู้ที่จะได้รับมรกดเป็นอันดับแรก

บิดา มารดา

ผู้สืบสันดาน/ผู้รับพินัยกรรม

ภรรยา


ข้อที่ 2. เยาวชนที่อายุ 17 ปี จะบรรลุนิติภาวะ หาก

แต่งงาน

มีบุตร

มีเงินเก็บ 1 ล้านบาท


ข้อที่ 3. ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุห่างกับบุตรบุญธรรมกี่ปี

15 ปี

25 ปี

35 ปี


ข้อที่ 4. พินัยกรรมมีกี่ประเภท

5 ประเภท

4 ประเภท

3 ประเภท


ข้อที่ 5. นายดำติดยาบ้า อาจถูกร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถประเภทใด 

คนเสมือนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริต


ข้อที่ 6. ข้อใด เป็นสัญญากู้ยืมเงิน

คลิปเสียง

แชทสนทนาขอยืมเงิน

บทสนทนาด้วยปาก


ข้อที่ 7. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ก็ต่อเมื่อใด

หมั่นไส้ผู้ต้องสงสัย

มีหมายจับ หรือ มีเหตุซึ่งหน้า

มีคนร้องเรียนแม้ไม่มีหลักฐาน


ข้อที่ 8. ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีบุคคลพิเศษร่วมในการพิจารณาคดีด้วย คือใคร

นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์

ดาราที่เด็กชื่นชอบ

คนข้างบ้าน


ข้อที่ 9. ยืมรถเพื่อนไปจำนำ ผิดฐานใด

ชิงทรัพย์

กรรโชกทรัพย์

ยักยอกทรัพย์


ข้อที่ 10. ฐานความผิดใดยอมความได้

ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย

หมิ่นประมาท

ลอบวางเพลิง


ข้อที่ 11. ถ้ารถหายให้ทำอย่างไร

ให้รีบแจ้ง 191 หรือ 1192

ให้รีบแจ้ง1112

ไม่ต้องทำอะไร


ข้อที่ 12. ภาวะของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้อื่น คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 13. บุคคลผู้มีสิทธิในการฟ้องร้องคดีแทนโจทย์ คือบุคคลใด

ผู้แทนโดยชอบธรรมคนเดียว

ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้ใช้อำนาจปกครอง

พยานที่เห็นเหตุการณ์


ข้อที่ 14. หากพบเห็นการค้ามนุษย์ให้ติดต่อไปที่ใด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

กองทุนยุติธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 15. ร้านค้าออนไลน์ หากไม่แสดงราคาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่

ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 30,000 บาท


ข้อที่ 16. หากโดนทวงหนี้ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมศุลกากร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 17. ห้ามคนอายุเท่าไหร่ซื้อและสูบบุหรี่

28 ปี

25 ปี

อายุต่ำกว่า 20 ปี


ข้อที่ 18. ดอกเบี้ยเงินกู้ของ กยศ. คิดเมื่อไหร่

ก่อนเข้าศึกษา

ระหว่างการศึกษา

หลังจากจบการศึกษา


ข้อที่ 19. ไม่มีเงินจ้างทนายในการต่อสู้คดี ใครช่วยได้

มูลนิธิร่วมกตัญญู

กองทุนยุติธรรม

กรมสิทธิและเสรีภาพ


ข้อที่ 20. ห้ามดื่มสุราที่ใด

โรงรับจำนำ

บริเวณหน้าบ้าน

ปั้มน้ำมัน